Elektrisk sikkerhet gjort smart


elsikkerhet

 El-anlegget er ditt ansvar

 

 

Hva kan du kan gjøre selv for å sikre deg mot ulykker og skader av elektrisk årsak?

 • Ikke bruk løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor husdyr går løse
 • Pass på at barn ikke tar med elektriske apparater under dyne/tepper o.l.
 • Ikke bruk elektriske ovner til å tørke tøy på.
 • Monter flere stikkontakter istenfor å bruke skjøteldningeer og «løse dobbeltkontakter».
 • Bruk kun autoriserte fagfolk til å utføre elektriske installasjonener i boligen din.
 • Overhold avstander fra lamper til brennbart matriale
 • Benytt aldri sterkere pærer enn hva som er angitt.
 • Trekk ut støpsler på løse, termostatstyrte apparater når de ikke er i bruk.
 • Sjekk jevnlig sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler o.l.
 • Se etter brunsvidde merker og kjenn om noe er unormalt varmt. Oppdages dette må autoriserte fagfolk kontaktes.
 • Har du gammelt elektrisk utstyr, lever dette ved gjennvinningsstasjon

For mer informasjon om el-sikkerhet, gå til DSB
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin nettside her.

 

El-sjekk gir trygghet

Nesten halvparten av branner i norske boliger er på en eller annen måte knyttet til elektrisitet, ofte feil i det elektriske anlegget. Dette bør derfor sjekkes jevnlig av fagmann. Huseiere er ansvarlige for at det elektriske anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Detaljerte sjekklister
Vår elektriker kan gjennomføre en grundig kontroll av det elektriske anlegget i din bolig. Elektrikeren kan også sjekke at apparater ikke har alvorlige feil eller er montert galt.

Jordfeilbryter
Boliger bygget før 1991 har mest sannsynlig ikke jordfeilbryter. Det betyr at feil ved anlegget som kan føre til at mennesker og dyr får elektrisk strøm i seg ikke blir oppdaget før ulykken skjer.

Kontroll av både nytt og gammelt
I forbindelse med overtagelse av en bolig bør man kontrollere det elektriske anlegget. I helt nye anlegg er den vanligste feilen at tilkoblinger i sikringsskap ikke er godt nok skrudd til. I eldre anlegg er de vanligste feilene sikringsskap med gamle skrusikringer og manglende jording.

Bytt ut gamle sikringer
Gamle skrusikringer bør byttes med moderne automatsikringer da disse utgjør stor brannrisiko.

Overspenningsvern gir sikkerhet mot lyn
Elektriske apparater kan ødelegges dersom lynet slår ned i eller i nærheten av boligen. Et overspenningsvern reduserer denne risikoen betraktelig, og skjermer elektrisk utstyr mot skader.

Riktig strømnett
I Norge finnes det to typer strømnett. Overspenningsvern som er beregnet for den ene typen vil ikke gi beskyttelse i den andre typen strømnett. Snakk med elektrikeren slik at overspenningsvernet er beregnet til det strømnettet boligen er koblet til.

Kontakter
I nye el-anlegg skal elektrikeren sørge for at behovet for skjøteledninger blir så lite som mulig. Nok stikkontakter på de riktige stedene i boligen er derfor et rimelig og godt tiltak for å redusere faren for branntilløp i skjøteledninger og grenuttak.

Stadig flere produsenter lanserer produkter med fler enn to eller fire stikkontakter.
Vår elektriker kan komme med mange forslag til tiltak som kan gjøre boligen sikrere.

Besøk gjerne vårt servicesenter i Larvik

Eller send oss en melding gjennom kontaktskjema

Har du et spørsmål?

Sommerfelt Elektro AS

Nansetgata 89
3269 Larvik

Telefon: 33 18 30 15

E-post: post@sommerfeltelektro.no

Åpningstider:
Mandag til fredag: 07.30 – 15:30
Lørdag og søndag: Stengt

Ring ved hjelp 33 18 30 15 utover åpningstider

Se vårt personvern

 Kontakt

Denne nettsiden benytter funksjonelle cookies. Ved å besøke oss aksepterer du bruk av nødvendige cookies.
Det går fint
Vårt personvern